Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
 
 
Startsidan Boende på Sandskär Konferens på Sandskär Välkommen till Sandskär Om oss
 

     
Kataja –Sveriges Östligaste punkt

Med Bosmina skärgårdsturer tar vi dig ut till den nästan okända ön Kataja –Sveriges allra östligaste punkt.

Beroende på dina önskemål ägnar vi en hel eller halv dag på Kataja med att besöka gränsröset och ströva i skog och längs stränderna. Om ni önskar stannar vi på tillbakavägen till vid en av skärgårdens vackra och ofta öde sandstränder. Här njuter vi av lugnet, tar ett svalkande dopp och äter den medhavda matsäcken.

Fakta om Kataja

Kataja har befolkats av människor långt tillbaka i historien, på ön finns flertalet platser med fornlämningar i form av gistgårdar och tomtningar. När man står på klapperstensvallen kan man inte låta bli att fundera över hur livet såg ut för de människor som då befolkade ön för att jaga säl och fiska lax och strömming? För hundra år, två hundra år sedan eller så långt tillbaka som fem hundra eller tusen år sedan? Utsikten är fin på det högsta stenröset och förmodligen var den ännu bättre långt tillbaka i tiden när inga träd fanns på öarna.

Under stenåldern på vintern levde människor vid sina hål i isen ute i skärgården. Älgkött är magert men sälen är fet och energirik. Torne älvdal befolkades tidigare än omgivande älvar på grund av dess bördiga stränder. Dessutom var tillgången på lax i Torneälven mycket god. Det fiske som försåg folket i bygden med mat till vintern var dock strömmingsfisket. Fisket var viktigt då jordbruket förr var mer inriktat på vegetabilisk produktion. Strömming var en dominerande proteinkälla på matbordet. På Sandskär och andra öar i skärgården fiskade hundratals båtlag under slutet av juli och i september månad. Strömmingen saltades och packades i tunnor.

Katajas västra del domineras av tallskog som påverkats av skogsbruk efter den svåra stormfällningen 1982. Den östra delen har fina granbestånd med naturskogskaraktär. Här är det spännande att promenera. Här växer träden upp, åldras, dör och ramlar ikull enligt naturens lagar. Udden som går mot söder och som vuxit ihop med finska Inakari har lövskog med en rik örtvegetation här återfinns bland annat den sällsynta och rödlistade Strandvivan. Övriga arter som kan ses är fackelblomster, Slåtterblomma och finnstjärnblomma. Udden på Kataja som ligger på den finska sidan om gränsen tillhör Bottenvikens nationalpark. Här återfinns säregna enbuskar som inte är några buskar utan 2-3 meter höga enar påminnande om sina artfränder i södra Sverige. Själva namnet Kataja kommer förövrigt från det finska namnet för just En.

Ön delas på mitten av riksgränsen. Den ursprungliga gränsen drogs efter freden 1809 i sundet mellan Kataja och en mindre ö. I takt med landhöjningen har öarna vuxit ihop till en. På ön finns tre riksrösen, nr 65, nr 65a och 65b. En linje mellan de två sistnämnda markerar inte bara gränsen mot Finland utan även Sveriges östligaste punkt.

Haparanda och Tornio skärgård hör ihop. Naturen är den samma. Vår historia är gemensam.

Information och pris

  • Säsong: Med båt 20 maj - 30 september, Vintertid transport med skoter 31 december – mitten av april.
  • Tid: Halv eller heldag
  • Deltagare: 1 till 12 personer
  • Språk: Engelska, Svenska och Finska
  • Pris: Begär offert.

Prisexempel:
Heldags båtresa 6 personer Kataja 5 800 kronor + 6% moms

Ingår:
Guidad båtresa.

Komma hit
Båtresan startar vid cementkajen i centrala Haparanda eller i Haparanda hamn, Nikkala


 

Bosmina skärgårdsturer AB
953 37 Haparanda

Telefon: +47 (0)922-13395
Mobil: +46 (0)73-021 47 61

E-post: info@bosmina.se